RusReis.ru: reisportaal naar Rusland

NL: RusReis.ru is een aan RusReis.nl gelieerd reisportal waarop externe partijen met aanbiedingen worden verzameld waar Rusland-reizigers iets aan kunnen hebben. Wie klikt op aanbiedingen, koopt/gaat een overeenkomst aan met de betreffende partij, niet met RusReis.ru dan wel RusReis.nl.

Wie helemaal maatwerk wil, kan mailen naar rusreis.nl@mail.ru, dan kunnen we ook alles inclusief leveren. Daar waar door de optelsom van producten sprake is van een pakketreis, zal RusReis.nl met de klant afrekenen via een derdenrekening van Certo Escrow, via STO Reisgarantie. In dat geval zal op de factuur ook een bijdrage voor dat reisgarantiefonds komen te staan van 15 euro per boeking (ongeacht aantal personen/nachten enz.).

RusReis.nl is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisatoren (VvKR), zie www.vvkr.nl.

EN: RusReis.ru is a webportal, allied to RusReis.nl, where offers of third parties are passed through which might be useful for travellers to Russia. Who clicks on offers, buys from/ comes to an agreement with the third party in question, not being RusReis.ru or RusReis.nl.

Who prefers real individual offers, can send a mail to rusreis.nl@mail.ru; in that case we can offer everything included. If by products added together a so called package deal is developed, RusReis.nl will send the client an invoice payable to a third parties account of Certo Escrow, connected with STO Reisgarantie. In such case there will be a charge for that guarantee fund of 15 euro for each booking (independent of the number of travellers/nights etc).

RusReis.nl is a member of the Vereniging van Kleinschalige Reisorganisatoren (VvKR), the Dutch Union of Small scale Travel Organizations, see www.vvkr.nl.

Populaire bestemmingen